Reklama


Reklama
Toto vše je dobré vědět!

AKREDITACE
Na festival mají volný vstup pouze řádně akreditovaní novináři. Bližší informace naleznete v sekci "Press".

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
Myslíme také na pohodlí našich hendikepovaných Rockerů a proto je celý areál festivalu bezbariérový, včetně speciálního mobilního WC pro invalidy. Tělesně postižené osoby (s průkazem ZTP) upoutaným na invalidní vozík, mají vstup na festival ZDARMA!

DĚTI
Děti do 14ti let (do 140cm výšky) v doprovodu rodičů mají vstup zdarma! Plnou zodpovědnost za nezletilé děti v areálu festivalu nesou pouze rodiče.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Aby se dospělí, mohly nerušeně věnovat muzice a děti se nenudily, je pro ně v areálu festivalu, zřízen (vstup ZDARMA) „dětský koutek“ v podobě „skákacího hradu“ od společnosti ELDATA v době od 12:00 do 18:00 hod.

FOTO A VIDEO
Na festivalu je povoleno fotografování profesionálním fotoaparátem pouze akreditovaným novinářům s platným fotopasem. Jako pořadatelé jsme smluvně vázaní k tomu, že hudební a jiná vystoupení na festivalu nebudou žádným způsobem zaznamenávána profesionální záznamovou technikou. Do areálu tedy není dovoleno vnášet profesionální fotoaparáty, kamery a audio nahrávací zařízení. Tolerované jsou pouze neprofesionální automatické fotoaparáty, v blízkosti pódií je zakázáno používat fotoaparáty s bleskem. U vchodu i na jiných místech jsou diváci podrobeni kontrole pořadatelské služby, která je povinna nevpustit do areálu žádné osoby s výše uvedenými zařízeními. Posouzení, zda-li dané zařízení patří mezi “profesionální”, náleží výhradně pořadatelské službě. Pořizování videozáznamů v areálu festivalu je zakázáno. Výjimku tvoří předem akreditované filmové štáby. Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého záznamu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s BADYSFESTem, pořadatelem a jejich partnery.

HASIČI
Po celou dobu trvání festivalu, bude v areálu připraven pro všechny případy sbor dobrovolných hasičů obce Nučice (včetně hasičského vozu).

HLAVNÍ POŘADATEL
Je označen visačkou BADYSFEST – HLAVNÍ POŘADATEL a koordinuje veškeré dění festivalu a to v celém areálu festivalu. Jedině hlavní pořadatel, může rozhodovat a měnit veškeré dění na festivalu a jeho rozhodnutí je konečné.

IDENTIFIKAČNÍ NÁRAMKY
Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky, nebo zaplacení vstupného identifikační náramek, který mu pracovník festivalu upevní na zápěstí. Tento náramek ho opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační náramek je nepřenosný, při poškození, je zcela neplatný bez náhrady škody. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat tímto náramkem pořadatelské službě. V případě neplatného náramku či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup na festival, popřípadě bude vyveden pořadatelskou službou z areálu festivalu.

INFOSTÁNEK A PROMOSTÁNEK
Na festivalu je zřízený informační a promo stánek, kde jsou návštěvníkům poskytovány informace o areálu a časovém harmonogramu festivalu, popřípadě informace o první pomoci, pořadatelské službě apod.... V rámci festivalu je zde zajištěn prodej merchandisingu (festivalových upomínkových předmětů), eventuálně merchandisingu účinkujících. Info/Promo stánek je otevřen v celé době festivalu a to od 12.00 do 23.30.

ODPAD
V prostorách areálu festivalu je umístěno dostatečně množství odpadkových košů. Tyto koše jsou pravidelně vyváženy. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu ve svém okolí a odpadkové koše využívali. V případě, že bude odpadkový koš plný, zanechte prosím smetí na zemi přímo vedle odpadkového koše.

PARKOVÁNÍ
Pokud na BADYSFEST pojedete autem, prosíme o dodržování pravidel silničního provozu. Na místě je pro Vás připraveno bezplatné parkoviště, na které Vás navede naše pořadatelská služba v oranžových vestách. Mimo toto parkoviště nechávejste svoje automobily pouze tam kde se smí, abyste nebránili obyvatelům a ostatním návštěvníkům Chrášťan v jejich běžném životě. Pokud bude vaše vozidlo bránit bezpečnosti provozu, překážet obyvatelům nebo návštěvníkům obce Chrášťany ve vjezdu či výjezdu z domova, garáže nebo obchodu a podobně, bude bez odkladu odtaženo policií. Předem děkujeme za součinnost a ohleduplnost.

POŘADATELSKÁ SLUŽBA
Pořadatelská služba slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. Pracovníci pořadatelské služby budou jednotně oblečeni do oranžových reflexních vest a označeni nápisem BADYSFEST – POŘADATEL. Pro příjemný a bezproblémový chod festivalu je nutné dodržovat pokyny pořadatelů v rámci jejich kompetencí. O bezpečnost mimo areál se stará Policie ČR a Městská policie. Kompetence a povinnosti pořadatelské služby: kontrola vstupenek a identifikačních náramků při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu vč. namátkových kontrol; osobní prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů); vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či nepoškozeného identifikačního náramku, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv omamných látek); usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost, pomoc handicapovaným návštěvníkům při vstupu do bariérových prostor, informace o zdravotnické službě, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení. Pokud, nebudete spokojeni s pořadatelskou službou, obraťte se neprodleně na Hlavního pořadatele festivalu.

PSI A JINÁ ZVÍŘATA
Pro pejsky i jiná domácí zvířátka je velká spousta lidí na festivalu a hluk stresující. Z bezpečnostních důvodů vstup psů a jiných zvířat do areálu festivalu není povolen.

PROVOZ AREÁLU
Areál festivalu se pro veřejnost otevře v den konání ve 12:00 a ve 23:30 již bude areál pro veřejnost uzavřen.

PRVNÍ POMOC
Na festivalu bude zajištěna kvalifikovaná lékařská pomoc (včetně sanitního vozu). Informace o umístění vám též podají označení členové pořadatelské služby, nebo hlavní pořadatel. V případě úrazu mimo dosah festivalové zdravotnické služby (např. v obci apod.) volejte číslo záchranné služby 155. Nezapomeňte ! pro volajícího platí základní pravidlo: srozumitelně říci, kdo volá, kde a komu se co stalo a jaké má pacient obtíže. Měl by také uvést telefonní kontakt, kdyby si operátorka musela ověřit nějaké údaje či se doptat na cestu, když sanitka nemůže najít místo zásahu. Pokud se člověk v ohrožení života nachází v místech, kde je orientace složitá, je lépe vyslat někoho naproti sanitce, aby jí ukázal cestu. Také je dobré popsat výrazné orientační body v okolí. Když volající popisuje zdravotní stav pacienta, měl by se podle ní zaměřit na to nejdůležitější. Je pacient při vědomí? Dýchá normálně? Co ho bolí? Krvácí? Je bledý, zmatený, nebo přesně dokáže popsat, co se mu stalo? Kdy a jak potíže vznikly? Volající by měl zachovat klid a nepropadat panice. Dispečerky ho budou navádět při poskytování první pomoci, než dorazí sanitka.

ÚSCHOVNA
V areálu festivalu není k dispozici úschovna zavazadel. Za věci odložené ve festivalovém areálu pořadatel v žádném případě neručí. Cenné věci (fotoaparáty, drahé mobilní telefony, iPody a podobná zařízení) doporučujeme zanechat raději doma. V případě ztráty či nálezu se prosím obraťte na festivalový info/promo stánek, případně na pořadatelskou službu, nebo hlavního pořadatele.

VĚCI S SEBOU
Na festival byste si neměli zapomenout s sebou vzít: průkaz pojištěnce, občanský průkaz, platnou vstupenku, peníze nebo platební kartu, potřebné léky, pokrývku hlavy, opalovací krém, sluneční brýle, plavky, pláštěnku, dostatek oblečení v případě špatného počasí.

ZÁKAZY
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, hořlaviny, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, deštníky, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát Dv, Dv Cam, BetaCam, Super VHS, Super 8...) ani profesionální fotoaparáty. Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamu a to i pro vlastní potřebu. Výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty, které však nesmí být využívány k fotografování z vystoupení jednotlivých účinkujících. Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje. V areálu je dostatek stánků s občerstvením. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň. Do areálu platí zákaz vstupu psů a jiného zvířectva. Do areálu platí zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol bez povolení vedení festivalu.

ZDRAVÍ
Chraňte si své zdraví. Buďte k sobě navzájem ohleduplní, spolupracujte se zdravotníky a pořadateli. Nehazardujte s látkami, které jsou zdraví škodlivé, které jsou zakázané a jejichž složení neznáte. Chraňte se před slunečním zářením, chraňte se před nadměrným hlukem. V případě úrazu i v případě podezření na zdravotní problémy (i kohokoliv neznámého) kontaktujte zdravotníky. Přejeme Vám příjemný pobyt a návrat ve zdraví. Že jste zde hledané informace nenašli? Zkuste sekci NPO (nejčastěji pokládané otázky), nebo sami zašlete dotaz E-mailem na někoho z managmentu festivalu KONTAKTY a my Vám co možná nejrychleji odpovíme.